Ara

Kovancılar Meslek Yüksek Okulu

# 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ STAJ DUYURUSU #

29.03.2022 23:12

Staj Yapılacak İş Günü

30

Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

18 Temmuz 2022 – 26 Ağustos 2022

Belgelerin Son Teslim Tarihi

10 Haziran 2022  

  1. Staj süresi 30 (Otuz) iş günüdür. Haftada en fazla 6 iş günü çalışılabilir. Yaz okuluna devam etmek isteyen öğrenciler, yaz okulu ile aynı anda staj yapamazlar. Ancak mezuniyeti için sadece Staj Değerlendirme Dersi kalan öğrenciler staj yaparken yaz okulunda Staj Değerlendirme Dersini alabilirler.  
  2. Stajlar yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Öğrenci staj yapmak istediği işletmeyi/işyerini, bölüm/program sorumlusuna bildirmek zorunda olup staj yerinin program sorumlusu tarafından uygun görülmesi gerekmektedir.  
  3. Öğrenciler, Okulumuzun internet sayfasından indirdikleri “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” (3 NÜSHA HALİNDE)” staj yapılacak kuruma onaylatarak, SGK işlemleri için gereken evraklarla birlikte 10 Haziran 2022 tarihine kadar aşağıdaki tabloda bulunan program sorumlularına şahsen teslim edecektir.  

Program Adı

Program Koordinatörü

Bilgisayar Programcılığı

Öğr.Gör. Eyüp ERÖZ

Eczane Hizmetleri

Öğr.Gör. Türker SALMAN

İlk ve Acil Yardım

Dr.Öğr.Gör. Hatice PEKİNCE

İşletme Yönetimi

Öğr.Gör. Hatice AKGÜL

Optisyenlik

Öğr.Gör. Eren ASLANOĞLU

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Öğr. Gör. Burcu İRDAM

 

  1. Staj yapacak öğrencilerin SGK işlemleri MYO Müdürlüğümüzce başlatılacaktır.  
  2. Staj süresince öğrenci için SGK kaza sigortası yaptırılacağından ve SGK’ ya staj yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler staja başlamadan bildirileceğinden staj tarihleri değiştirilmeyecektir.  
  3. Stajın yaz aylarında yapılması esastır, ancak devam mecburiyetinin olduğu herhangi bir dersi kalmayan öğrenciler, dönem içinde de staj yapabilirler.  

Staj Öncesi Program Sorumlu Öğretim Elemanına Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

(10 Haziran 2022 Tarihine Kadar)  

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
  • SGK işlemleri için Müstehaklık Belgesi (E-Devletten alınacak)  
  • Staj Başvuru / Kabul Formunun staj yapacağınız yere onaylatılmış hali  

 

Staj Başvuru / Kabul Formu için tıklayınız.

 

DUYURULAR